lỗi cảm ứng Touch ID

Cách khắc phục lỗi Touch iD trên iPhone 5S

Cách khắc phục lỗi Touch iD trên iPhone 5S

Nếu bạn đang gặp rắc rối với lỗi Touch iD trên iPhone 5s. Bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục những lỗi hay gặp đối với cảm ứng ID của iPhone. Kiểm tra bạn đã đăng ký Touch ID